ETOS Manager

Spletno orodje za celovito vodenje in vzdrževanje objektov 

Prilagojeno za vodenje in vzdrževanje vseh vrst stavb

Programska rešitev ETOS Manager omogoča avtomatski uvoz in razdeljevanje faktur dobaviteljev, vodenje saldakontov, samodejni odstop terjatev, samodejno zaračunavanje zamudnih obresti, vodenje prostovoljnih in drugih skladov, vodenje najemnin … V kombinaciji s spletno rešitvijo ETOS Control, je omogočeno vodenje naprav v omrežju (IoT), obračunavanje porabe energentov iz zelenih virov (npr. sončna elektrarna) ali GRID-a ter posredovanje pri obnovah in vzdrževanju.

Celostna rešitev za obračun in prerazdelitev stroškov 
Sistem omogoča obračunavanje in prerazdeljevanje stroškov znotraj stanovanja, poslovne enote, stavbe, soseske, poslovne stavbe, industrijskih parkov.

Napredno vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
Poleg ročnega sistem omogoča tudi avtomatsko zapiranje prejetih in izdanih računov po stavbah, vsi dogodki se avtomatsko prenesejo v davčno knjigo.

Vodenje sredstev v rezervnem in prostovoljnih skladih
Znotraj posamezne stavbe, soseske ali poslovnega kompleksa je mogoče voditi zbiranje in porabo sredstev v okviru rezervnega ali prostovoljnih skladov.

Avtomatski odstop terjatev ali faktoring
Omogočeno je avtomatsko plačevanje dobaviteljev po 71. členu SZ-1 z odstopom terjatev, prav tako sistem omogoča avtomatsko vodenje odkupa terjatev - faktoring.

Popolnoma spletna rešitev
Vse informacije o stavbah zbrane na enem mestu

ETOS Manager je spletno orodje, povezljivo z vsemi napravami vključenimi v omrežje, upravljanje preko računalnika ali mobilne naprave.

WordPress napaka podatkovne zbirke: [Table 'etosso15_etos_test.wpvb_term_relationships' doesn't exist]
SELECT wpvb_posts.ID FROM wpvb_posts LEFT JOIN wpvb_term_relationships ON (wpvb_posts.ID = wpvb_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( wpvb_term_relationships.term_taxonomy_id IN (76) ) AND wpvb_posts.post_type = 'post' AND ((wpvb_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wpvb_posts.ID ORDER BY wpvb_posts.post_date DESC LIMIT 0, 1


Individualni poslovni modeli prilagojeni vašim potrebam

Z integracijo sistemskih rešitev ETOS, za vas oblikujemo individualni poslovni model, ki ustreza vaši stavbi ali skupini stavb, ki jih upravljate kot upravnik ali vzdrževalec. Smo strokovnjaki za implementacijo programskih rešitev na vse vrste stavb: enostanovanjske, večstanovanjske, poslovne, trgovski centri, počitniška naselja, stanovanjske soseske…


 Želite prejeti več informacij?

Vpišite vaš elektronski naslov in prejmite več informacij

Napredne funkcionalnosti

Enostavna uporabniška izkušnja
Program za delo s stavbami in razdeljevanje stroškov je kljub svoji modularnosti in številnim funkcionalnostim enostaven za uporabo. Vnašanje podatkov je optimizirano, sistem pomni preteklo delo uporabnika, kar prepreči nepotrebno ponavljanje klikanja in vnašanja že vnesenih podatkov, postopkov in nastavitev.

Vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
Sistem ima ločen modul za vodenje terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev. Omogoča vam ročno ali avtomatsko zapiranje prejetih in izdanih faktur iz naslova prefakturiranja, vodenje dolžnikov, direktno plačevanje dobaviteljem preko avtomatskega izvoza prejetih nakazil (71. člen). Omogočena je popolna analitika po stavbah, obdobjih, tipu kupcev in dobaviteljev.

Razdeljevanje stroškov ne more biti enostavnejše
Program omogoča številne prednastavljenje postopke delitve stroškov po stavbi, vhodih, skupinah stavb (soseske, poslovne cone). Ob prvi razdelitvi določite ključe delitve in postopek, v nadaljevanju delitev poteka popolnoma avtomatsko. Shranjene postopke lahko kadarkoli enostavno prilagodite. S številnimi izpisi in grafičnimi prikazi imate stalen pregled nad ekonomiko objekta.

Vodenje rezervnih in prostovoljnih skladov
Za posamezno stavbo ali skupino stavb je omogočena ustanovitev rezervnega sklada in poljubnih prostovoljnih skladov. Sistem omogoča tudi ustanovitev navideznega rezervnega sklada za proračunske uporabnike (država, občine, podjetja). V primeru najema kredita za investicijska dela, sistem vodi rezervni sklad in evidenco kreditojemalcev. Omogočena je avtomatska poraba sredstev iz posameznega sklada po vnaprej določenih tipih stroška in beleženje prilivov v rezervni sklad s strani tretjih oseb, npr. Eko sklad. 

Odčitavanje in avtomatsko obračunavanje števcev
Sistem na podlagi stanja števcev sam obračuna in razdeli stroške vnesenih računov med uporabnike. V kombinaciji z rešitvijo ETOS Control je možna povezava IoT naprav v omrežje in avtomatsko zajemanje podatkov iz števcev porabe. 

Avtomatsko izdajanje opominov in zaračunavanje obresti
Glede na valuto izdanih računov sistem sam kreira opomin in obračun zamudnih obresti po prednastavljenih parametrih.

Samodejni izpis poročila o delu upravnika
V sistemu lahko za posamezni objekt enostavno kreirate poročilo o upravnikovem delu po prednastavljenih predlogah, sistem avtomatsko genereira poročilo glede na stavbo, obdobje, uporabnike.

Rastemo z vami
Z rešitvami se popolnoma prilagodimo potrebam in zmožnostim podjetja. Po analizi vaše dejavnosti, predlagamo najbolj optimalen nabor rešitev. Z rastjo potreb, števila zaposlenih ali nabora stavb, se prilagodimo spreminjajočim zahtevam. 

POVPRAŠEVANJE

Kako vam lahko pomagamo

Bi se z nami raje pogovorili?

Podpora:
info@etos-solutions.com
 +386 70 192 332

Želite izvedeti več?

Oglasite se!
Pošljite nam email ali pa nas pokličite.

Ali pa preprosto izpolnite kontaktni obrazec in odpisali vam bomo v najkrajšem možnem času!