ETOS Control

Orodje za celovito upravljanje IoT naprav povezanih v omrežje, optimizacijo porabe na podlagi uporabnikovih navad,  billing ter energetski management.

Aplikacija povezuje različne IoT sisteme v uporabno in celovito rešitev

Programska rešitev ETOS Control omogoča dvosmerno komunikacijo z napravami povezanimi v omrežje preko HEMS sistema, brez dodatne infrastrukture in večjih posegov v obstoječe stavbe. Na podlagi odčitkov naprav v realnem času, se zbirajo podatki o uporabnikovih navadah na podlagi katerih optimiziramo porabo virov, dvigamo udobje bivanja in povečujemo varnost. Sistem za vodenje uporabnikov, poročanje in billing omogoča natančnejše obračunavanje porabe virov po dejanski porabi. Z naprednim energetskim managementom lahko napovedujemo porabo, progresivno obračunavamo, z energetskim odtisom lahko rangiramo uporabnike in prilagajamo cenovno politiko. Poleg tehnoloških rešitev, sistem uporabnikom stavbe omogoča pregled nad stroški, vpogled v vzdrževalna dela, komunikacijsko orodje preko katerega komunicirajo z upraviteljem in ostalimi uporabniki stavbe.

Oddaljeno upravljanje z napravami
Preko sistema ETOS Control lahko krmilite vse naprave v stavbi povezane v omrežje (IoT): ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, varnost, voda, luči, senčila, sončna elektrarna...

Energetski management, optimizacija porabe
Naprave so vodene na podlagi odčitkov naprav in spremljanja navad uporabnika, kar optimizira porabo virov, zmanjša emisije in zagotavlja udobje bivanja.

Prikazovanje izračunov izkoristka naprav
Sistem s stalnim preračunavanjem parametrov naprav povezanih v omrežje (IoT) optimizira upravljanje stavbe in vam omogoča analitiko.

Javljanje in preventivno odpravljanje napak na napravah
Preventivni prikaz seznama potencialnih okvar in motenj v delovanju naprav povezanih v omrežje (IoT).

Elektronsko potrjevanje odločitev
Uporabniki v stavbah z več lastniki (večstanovanjske stavbe, stanovanjske soseske, trgovski centri) lahko elektronsko odločajo in potrjujejo izvedbo del.

Komunikacijsko orodje 
Povezujemo in združujemo stavbe v skupnost. Uporabniki stavb v sistemu so medsebojno povezani v interno družbeno omrežje.

Popolnoma spletna rešitev
Vodenje nepremičnin in naprav na enem mestu

ETOS Control je spletni portal preko katerega uporabnik dostopa do vseh informacij in upravlja z napravami povezanimi v omrežje, kjerkoli in kadarkoli.

WordPress napaka podatkovne zbirke: [Table 'etosso15_etos_test.wpvb_term_relationships' doesn't exist]
SELECT wpvb_posts.ID FROM wpvb_posts LEFT JOIN wpvb_term_relationships ON (wpvb_posts.ID = wpvb_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( wpvb_term_relationships.term_taxonomy_id IN (76) ) AND wpvb_posts.post_type = 'post' AND ((wpvb_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wpvb_posts.ID ORDER BY wpvb_posts.post_date DESC LIMIT 0, 1

WordPress napaka podatkovne zbirke: [Table 'etosso15_etos_test.wpvb_term_relationships' doesn't exist]
SELECT wpvb_posts.ID FROM wpvb_posts LEFT JOIN wpvb_term_relationships ON (wpvb_posts.ID = wpvb_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( wpvb_term_relationships.term_taxonomy_id IN (76) ) AND wpvb_posts.post_type = 'post' AND ((wpvb_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wpvb_posts.ID ORDER BY wpvb_posts.post_date DESC LIMIT 1, 1

WordPress napaka podatkovne zbirke: [Table 'etosso15_etos_test.wpvb_terms' doesn't exist]
SELECT t.*, tt.* FROM wpvb_terms AS t INNER JOIN wpvb_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wpvb_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations') AND tr.object_id IN (78758) ORDER BY t.term_order ASC

WordPress napaka podatkovne zbirke: [Table 'etosso15_etos_test.wpvb_term_relationships' doesn't exist]
SELECT wpvb_posts.ID FROM wpvb_posts LEFT JOIN wpvb_term_relationships ON (wpvb_posts.ID = wpvb_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( wpvb_term_relationships.term_taxonomy_id IN (76) ) AND wpvb_posts.post_type = 'post' AND ((wpvb_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wpvb_posts.ID ORDER BY wpvb_posts.post_date DESC LIMIT 2, 1

WordPress napaka podatkovne zbirke: [Table 'etosso15_etos_test.wpvb_term_relationships' doesn't exist]
SELECT wpvb_posts.ID FROM wpvb_posts LEFT JOIN wpvb_term_relationships ON (wpvb_posts.ID = wpvb_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( wpvb_term_relationships.term_taxonomy_id IN (76) ) AND wpvb_posts.post_type = 'post' AND ((wpvb_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wpvb_posts.ID ORDER BY wpvb_posts.post_date DESC LIMIT 3, 1

WordPress napaka podatkovne zbirke: [Table 'etosso15_etos_test.wpvb_term_relationships' doesn't exist]
SELECT wpvb_posts.ID FROM wpvb_posts LEFT JOIN wpvb_term_relationships ON (wpvb_posts.ID = wpvb_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( wpvb_term_relationships.term_taxonomy_id IN (76) ) AND wpvb_posts.post_type = 'post' AND ((wpvb_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wpvb_posts.ID ORDER BY wpvb_posts.post_date DESC LIMIT 4, 1

WordPress napaka podatkovne zbirke: [Table 'etosso15_etos_test.wpvb_term_relationships' doesn't exist]
SELECT wpvb_posts.ID FROM wpvb_posts LEFT JOIN wpvb_term_relationships ON (wpvb_posts.ID = wpvb_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( wpvb_term_relationships.term_taxonomy_id IN (76) ) AND wpvb_posts.post_type = 'post' AND ((wpvb_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wpvb_posts.ID ORDER BY wpvb_posts.post_date DESC LIMIT 5, 1

WordPress napaka podatkovne zbirke: [Table 'etosso15_etos_test.wpvb_term_relationships' doesn't exist]
SELECT wpvb_posts.ID FROM wpvb_posts LEFT JOIN wpvb_term_relationships ON (wpvb_posts.ID = wpvb_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( wpvb_term_relationships.term_taxonomy_id IN (76) ) AND wpvb_posts.post_type = 'post' AND ((wpvb_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wpvb_posts.ID ORDER BY wpvb_posts.post_date DESC LIMIT 6, 1

WordPress napaka podatkovne zbirke: [Table 'etosso15_etos_test.wpvb_term_relationships' doesn't exist]
SELECT wpvb_posts.ID FROM wpvb_posts LEFT JOIN wpvb_term_relationships ON (wpvb_posts.ID = wpvb_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( wpvb_term_relationships.term_taxonomy_id IN (76) ) AND wpvb_posts.post_type = 'post' AND ((wpvb_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wpvb_posts.ID ORDER BY wpvb_posts.post_date DESC LIMIT 7, 1

WordPress napaka podatkovne zbirke: [Table 'etosso15_etos_test.wpvb_term_relationships' doesn't exist]
SELECT wpvb_posts.ID FROM wpvb_posts LEFT JOIN wpvb_term_relationships ON (wpvb_posts.ID = wpvb_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( wpvb_term_relationships.term_taxonomy_id IN (76) ) AND wpvb_posts.post_type = 'post' AND ((wpvb_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wpvb_posts.ID ORDER BY wpvb_posts.post_date DESC LIMIT 8, 1

WordPress napaka podatkovne zbirke: [Table 'etosso15_etos_test.wpvb_term_relationships' doesn't exist]
SELECT wpvb_posts.ID FROM wpvb_posts LEFT JOIN wpvb_term_relationships ON (wpvb_posts.ID = wpvb_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( wpvb_term_relationships.term_taxonomy_id IN (76) ) AND wpvb_posts.post_type = 'post' AND ((wpvb_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wpvb_posts.ID ORDER BY wpvb_posts.post_date DESC LIMIT 9, 1

Slide backgroundPREBERI VEČDRUGI KNOF
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printi

Individualni poslovni modeli prilagojeni vašim potrebam

Z integracijo sistemskih rešitev ETOS, za vas oblikujemo individualni poslovni model, ki ustreza vaši stavbi ali skupini stavb, ki jih upravljate kot upravnik ali vzdrževalec. Smo strokovnjaki za implementacijo programskih rešitev na vse vrste stavb: enostanovanjske, večstanovanjske, poslovne, trgovski centri, počitniška naselja, stanovanjske soseske…


 Želite prejeti več informacij?

Vpišite vaš elektronski naslov in prejmite več informacij

INTELIGENTNO VODENJE NAPRAV POVEZANIH V OMREŽJE:

 • lokalno ali oddaljeno upravljanje z napravami,
 • prikazovanje izkoristka naprav,
 • javljanje in preventivno odpravljanje napak,
 • avtomatsko obračunavanje porabe energentov,
 • analitika napak, porabe in stroškov vzdrževanja,
 • povezava s sistemi zelene energije (solarna elektrarna).

POPOLN NADZOR NAD STROŠKI, PLAČILI, INVESTICIJAMI

 • avtomatski uvoz vseh stroškov stavbe,
 • analitično spremljanje stroškov in plačil,
 • plačevanje stroškov preko spletnih poti,
 • realno zaračunavanje stroškov po podatkih IoT naprav,
 • avtomatski izračun ekonomike investicij ROI.

CELOVIT PREGLED NAD DOKUMENTACIJO OBJEKTA

 • avtomatski uvoz ponudb za razpisana investicijsko-vzdrževalna dela,
 • arhiv garancijskih, pravnih in drugih listin,
 • arhiv sklenjenih pogodb z dobavitelji energentov, storitev…,
 • arhiv sprejetih sklepov, potrjenih investicij in drugih odločitev,
 • arhiv sklenjenih zavarovanj in vseh zavarovalnih zahtevkov.

POVPRAŠEVANJE

Kako vam lahko pomagamo?

Bi se z nami raje pogovorili?

Podpora:
info@etos-solutions.com
 +386 70 192 332

Želite izvedeti več?

Oglasite se!
Pošljite nam email ali pa nas pokličite.

Ali pa preprosto izpolnite kontaktni obrazec in odpisali vam bomo v najkrajšem možnem času!